Aplikacja Systemu Monitorowania Informacji Przestrzennej

15,00

Cena jest uzgadniania indywidualnie i jest uzależniona od

 • ilości sensorów (mierniki, przetworniki, urządzenia pomiarowe) podłączonych do aplikacji
 • strumienia danych przekazywanych do aplikacji (ilość zmiennych oraz częstość przesyłania zmiennych)
 • funkcjonalności aplikacji (np. można ograniczyć się jedynie do gromadzenia danych w bazie i ich wizualizacji, lub rozbudowa o wysyłanie alarmów i raportów na telefon i e-mail)

Podana cena jest minimalną ceną aplikacji w abonamencie miesięcznym (comiesięczna płatność).

Najnowszy produkt firmy SKOMUNIKACJA, wykorzystujący technologię IoT (Internet rzeczy) pozwalający na akwizycję informacji z otaczającej nas przestrzeni, gromadzenie informacji oraz jej przetwarzanie w celu optymalizacji procesów, które nas otaczają.

Dzięki rozwojowi techniki pojawiły się nowe wydajne i ekonomiczne sposoby zbierania informacji – nazywamy je Internetem Rzeczy IoT (Internet of Things). Możemy w prosty sposób zebrać szereg informacji, skorelować je ze sobą i wyciągnąć wnioski. Na przykład zestawienie ze sobą zużycia energii elektrycznej, wody, gazu (ciepła) z temperaturą zewnętrzną i w pomieszczeniach oraz natężeniem oświetlenia i czujnikami obecności może powiedzieć nam wiele o efektywności użytkowania mediów. Dodatkowo możemy poprawić swój komfort i bezpieczeństwo dodając do systemu czujki przeciwpożarowe (dym, temperatura), czujki CO, CO2 (oraz innych gazów), czujki zapylenia PM2.5/PM10, czujki ruchu.

W systemie można wykorzystać poniższe urządzenia:

 • liczniki energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła
 • sensory temperatury, wilgotności, natężenia światła
 • detektory ruchu, wibracji
 • czujniki położenia – geotagowanie
 • czujniki poziomu wody w zbiornikach otwartych – rzeki, jeziora, sztuczne zbiorniki
 • czujniki miejsc parkingowych
 • czujniki zapełnienia zbiorników, np. kosze na śmieci
 • czujniki zapylenia
 • czujniki gazu
 • konwertery protokołów, np. MODBUS-LoRaWAN
 • urządzenia wykonawcze, np. sterowniki oświetlenia LED, elektrozawory, rozłączniki
 • inne

Do aplikacji można podłączać istniejące już urządzenia pomiarowe. Dysponujemy szeroką gamą konwerterów protokołów (odczyt liczników energii, wodomierzy, gazomierzy …) i przetworników (pomiar temperatury, wilgotności, ciśnienia, poziomu, przepływu …).

Rzeczą łączącą wszystkie powyższe jest rozległy system transmisji danych. W naszym systemie zostało użyte rozwiązanie z dziedziny LPWAN (Low Power Wireless Area Network) w postaci systemu LoRaWAN. Komunikacja LoRaWAN dla jednej stacji bazowej LoRaWAN Gateway może objąć obszar o promieniu nawet 15 km. System monitorowania informacji przestrzennej jest systemem skalowalnym, przeznaczonym dla:

 • indywidualnych odbiorców – mieszkanie, dom (kilka, kilkanaście sensorów, jeden LoRaWAN Gateway)
 • firmy i zakłady przemysłowe (od kilku do kilkuset sensorów, jeden lub kilka LoRaWAN Gateway)
 • wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe
 • samorządy terytorialne typu Gmina
 • miasta
 • przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne

Aplikacja umożliwia prezentację danych na urządzeniach mobilnych typu tablet lub smartphone

Aby w pełni skorzystać z możliwości Systemu Monitorowania Informacji przestrzennej zaleca się używanie komputera z przeglądarką web.

Opis

Jak to działa System monitorowania informacji przestrzennej

Aplikacja nie wymaga lokalnych serwerów danych czy serwerów aplikacji. Dane przesyłane są do chmury gdzie są:

 • przetwarzanie wstępne (walidacja, estymacja, edycja)
 • gromadzone
 • przetwarzane właściwe (agregacja, korelacja, porównywanie)
 • wizualizowane w postaci wskaźników, wykresów i tabel.
 • generowanie akcji i alarmów na podstawie otrzymanych danych
 • sterowanie obiektami

Dzięki użyciu mechanizmów cloud computing instalacja jest:

 • szybka bo nie wymaga instalacji sprzętu komputerowego u klienta
 • tania bo nie ponosimy żadnych kosztów na sprzęt komputerowy i usługi serwisowe
 •  serwisowana i unowocześniana w trybie online bez konieczności wizyt u klienta

Sensory przekazują dane pomiarowe z rzeczywistej otaczającej nas przestrzeni do najbliższego LoRaWAN Gateway, za pomocą sieci LoRaWAN i protokołu LoRaWAN protocol. Pomiędzy sensorem a Gateway dane są szyfrowane kluczem AES 128. Gateway przekazuje dane z sensorów do Network Servare, z którym skojarzony jest. Network Server służy zarządzania infrastrukturą sensorów i gateways. Dane pomiarowe z sensorów, odpowiednio pogrupowane, trafiają do serwerów aplikacji. W serwerze (serwerach) aplikacji dane są gromadzone, przetwarzane i wizualizowane. Aplikacje mogą działać na komputerach lub urządzeniach mobilnych.

Poza techniką komunikacji LoRaWAN system używa i wykorzystuje inne technologie takie jak:

 • GSM 2G/3G/LTE
 • NBIoT
 • LoRa mesh
 • BPL (Broadband Power Line)
 • Wireless M-BUS

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Aplikacja Systemu Monitorowania Informacji Przestrzennej”